Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mocht er onduidelijkheid bestaan over onderdelen van deze verklaring gelieve dan contact op te nemen met ons. We beantwoorden graag uw vragen.

Onder Motorsport Tickets wordt verstaan de bedrijven BOOKF1.COM LTD, BOOK EVENTS LTD en MOTORSPORT TICKETS TRAVEL LTD.
U en uw hebben betrekking op de persoon onder wiens naam de bestelling is gedaan.
Ons en we hebben betrekking op de bedrijven BOOKF1.COM LTD, BOOK EVENTS LTD en MOTORSPORT TICKETS TRAVEL LTD.
Leverancierheeft betrekking op de partij die het evenement, transport of de accommodatie verzorgt.

Sectie 1 – Algemeen

 1. Door een aankoop bij ons te voltooien, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden.
 2. U aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid van alle transacties onder uw naam en/of account.
 3. Om een aankoop te doen moet u 18 jaar of ouder zijn, een aankoop doen voor uzelf en over de rechtsbevoegdheid beschikken om deze transactie te voltooien.
 4. Deze overeenstemming tussen u en Motorsport Tickets valt onder de wetgeving van Engeland en Wales.
 5. Deze voorwaarden worden beschouwd als afscheidbaar. In het geval dat een voorwaarde als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, blijft de voorwaarde van kracht binnen de bestaande wetten en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden.
 6. Alle rechten voorbehouden.

Sectie 2 – Tickets

 1. Zitplaatsen worden toegewezen door de Leverancier. De tickethouder heeft alleen recht op een plaats van de waarde zoals op het ticket aangegeven en de Leverancier en/of Motorsport Tickets behoudt zich het recht voor om alternatieve plaatsen aan te bieden.
 2. Faciliteiten zoals tribuneoverkappingen en grote televisieschermen worden niet beschouwd als onderdeel van de ticketwaarde en kunnen onaangekondigd worden teruggetrokken en aangepast.
 3. Tickets worden onder de voorwaarden van de Leverancier en die van Motorsport Tickets verkocht. Als u een overzicht van de voorwaarden van de Leverancier wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.
 4. In uitzonderlijke gevallen, heeft de Leverancier het recht om kleine aanpassingen te doen aan de geadverteerde arrangementen.
 5. De Leverancier heeft het recht om toegang tot het evenement te weigeren als zij, om redelijke redenen, uw aanwezigheid als een risico beschouwt voor (a) de veiligheid van het publiek en/of uzelf; en/of (b) het plezier van andere leden van het publiek; en/of (c) het verloop van het evenement, optreden of beroep, bijvoorbeeld als u agressief gedrag vertoont en/of onder de invloed bent van drank en/of drugs. In een dergelijk geval komt u niet in aanmerking voor terugbetaling.
 6. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of een evenement, optreden of tijd is geannuleerd of aangepast. Motorsport Tickets zal alle redelijke acties ondernemen om contact met u op te nemen mocht er een evenement worden geannuleerd zodra we hiervoor de eventueel benodigde toestemming hebben ontvangen van de Leverancier.
 7. Evenementen kunnen om verschillende redenen door de Leverancier worden geannuleerd of uitgesteld. In dergelijke gevallen, is Motorsport Tickets niet verantwoordelijk voor annuleringen of verplaatsingen.
 8. Wanneer een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of er een materiële verandering plaatsvindt aan de inhoud van uw aankoop zoals u deze heeft gedaan, dan komt u wellicht in aanmerking voor terugbetaling. Neem contact met ons op via support@Motorsporttickets.com voor informatie over het ontvangen van een terugbetaling van de Leverancier. Wees ervan bewust dat we van u kunnen vragen om uw ticket in originele staat en onbeschadigd te retourneren om een terugbetaling te kunnen ontvangen. Mocht u hier niet in slagen kan dat ertoe leiden dat de terugbetaling niet wordt goedgekeurd.
 9. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de omstandigheden en het besluit van de Leverancier. Service- en leveringskosten vallen niet onder de terugbetaling. Ook de marge/commissie die Motorsport Tickets ontvangt wordt niet terugbetaald. Kosten voor boekingsbescherming zijn niet terug te vorderen.
 10. Bij contractbreuk door de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die niet redelijkerwijs voorzien zijn door de Leverancier ten tijde van de verkoop van de toegangsbewijzen. Alleen in het geval van overlijden of persoonlijke verwondingen als gevolg van een tekortkoming of actie van de Leverancier kan er sprake zijn van aansprakelijkheid.
 11. Tickethouders verlenen toestemming om te mogen worden vastgelegd op videobeelden en/of geluidsopnamen als bezoekers van het evenement.
 12. De tickethouder moet zich aan alle relevante statuten, voorwaarden, regels en veiligheidsvoorwaarden houden zoals deze door de organisatie worden vastgesteld.
 13. Motorsport-evenementen zijn gevaarlijk. Motorsport Tickets kan geen verantwoordelijkheid dragen voor fysiek leed of het verlies of kosten veroorzaakt tijdens het bijwonen van het evenement. U bezoekt het evenement op eigen risico en in het geval van onduidelijkheid of een dispuut, moet men direct contact opnemen met de organisatie van het evenement.
 14. Als er leeftijdsrestrictie§s verbonden zijn aan een evenement, dan wordt dit aangegeven bij de aankoop en wordt dit bevestigd bij uw boekingsbevestiging. Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat u hieraan voldoet, wanneer van toepassing. Motorsport Tickets kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden wanneer u om wat voor reden dan ook niet kunt voldoen aan deze voorwaarden en de gevolgen hiervan.
 15. Als kaartverkoper hebben we geen controle over het verloop van een evenement. Klachten over het evenement zijn gericht aan de Leverancier en niet aan Motorsport Tickets.

Sectie 3 – Accommodatie

 1. Alle boekingen voor accommodaties zijn op basis van reserveringsaanvraag. Wanneer de betaling is voltooid wordt er direct contact opgenomen met het hotel en wordt de beschikbaarheid van de door u gekozen accommodatie bevestigd.
 2. Sommige hotels en kampeergelegenheden kunnen lokale toeristenbelasting of soortgelijke kosten heffen die bij aankomst kunnen worden afgerekend en mogelijk niet in de totaalprijs zijn opgenomen.
 3. Wees ervan bewust dat de afbeeldingen van de accommodatie slechts als voorbeeld gelden van het type kamer of oppervlakte dat wordt aangeboden en mogelijk niet de kamer of oppervlakte is dat u boekt.
 4. Tenzij anders aangegeven zijn ontbijt, lunch en diner niet inbegrepen.
 5. Bijkomende kosten die niet inbegrepen zijn in de prijs kunnen bij vertrek worden afgerekend door de hoofdboeker. Mogelijke extra kosten zijn betaalde filmvertoningen en gebruik van de minibar of het restaurant. Wees ervan bewust dat deze lijst niet volledig is en niet is bedoeld om een overzicht te geven van alle mogelijke extra kosten.
 6. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om transport van uw accommodatie naar het evenement te organiseren, tenzij transfers zijn inbegrepen.
 7. Als tussenpersoon hebben we geen controle over hoe uw verblijf bij de accommodatie verloopt. Klachten over de accommodatie kunnen dan ook worden neergelegd bij de Leverancier en niet bij Motorsport Tickets.

Sectie 4 – Transport

 1. Motorsport Tickets kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of tekortkomingen van het transport dat door derden, waaronder de Leverancier, wordt aangeboden. Waar van toepassing, kan een derde partij vervangend vervoer aanbieden, wanneer dit binnen de eigen voorwaarden valt. Neem contact met ons op wanneer u deze voorwaarden graag ontvangt.
 2. Voor transport dat door Motorsport Tickets zelf wordt aangeboden bieden we vervangend vervoer aan, wanneer de vertrektijd met meer dan zestig minuten is uitgesteld. Dit kan openbaar vervoer betreffen. Neem contact met ons op wanneer u niet zeker bent over wie verantwoordelijk is voor het transport dat u heeft geboekt.
 3. Motorsport Tickets kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen veroorzaakt door externe factoren zoals vastlopend verkeer of weersinvloeden.

Sectie 5 – Vouchers en kortingen

De volgende sectie maakt uitwisselbaar gebruik van de termen ‘vouchers’ en ‘kortingen’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vouchers en kortingscodes die worden toegepast op een boeking.

 1. Motorsport Tickets behoudt zich het recht voor om zonder vermelding aangeboden kortingen toe te voegen, terug te trekken of aan te passen.
 2. Kortingen en vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Als de waarde van de korting hoger is dan die van de boeking, dan wordt deze gelijkgesteld aan de totale waarde van de boeking.
 4. Als de munteenheid van de boeking anders is dan die van de korting, wordt de omgerekende waarde toegepast op basis van de actuele wisselkoers.
 5. Vouchers moeten voor de verstrijkingsdatum worden ingeleverd zoals aangegeven bij de aankoop of toewijzing en komen niet in aanmerking voor teruggave.
 6. U gebruikt alleen de kortingen en vouchers waar u recht op hebt. Pogingen tot het onjuist verkrijgen en gebruiken van kortingen zijn in strijd met de wet en hiervoor kunt u worden vervolgd. Wanneer fraude wordt gepleegd, heeft Motorsport Tickets het recht om de waarde van de korting terug te vorderen van de klant.

Sectie 6 – Prijzen en betaling

 1. Als er een eerlijke fout is gemaakt bij het weergeven van de prijzen op de website van Motorsport Tickets, behouden we ons het recht voor om u te vragen het verschil in prijs te voldoen voordat we de order bevestigen en de tickets vrijgeven, of behouden we het recht om de aankoop te annuleren.
 2. De prijs op uw ticket of andere documentatie komt niet altijd overeen met de prijs die u heeft betaald voor uw boeking. Tickets en services zijn afkomstig van verschillende aanbieders tegen verschillende prijzen en daar komen mogelijk nog marges bij. Daarbij komt dat de zichtbare waarde niet altijd overeenkomt met servicekosten die door Motorsport Tickets aan de Leverancier worden betaald.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 4. De betaling moet worden voldaan in Australische Dollars (AUD), Canadese Dollars (CAD), Euro (EUR), Britse Ponden (GBP), of Amerikaanse Dollars (USD). De waarde en munteenheid zijn duidelijk aangegeven op de afreken- en boekingspagina’s en hierover kan niet worden gecorrespondeerd wanneer uw order is voltooid.
 5. Wanneer men niet het volledig correcte factuuradres en/of de details van de rekeninghouder kan aanleveren, kan dit leiden tot vertraging van het uitgeven van tickets en kunnen de totale boekingskosten oplopen. We hebben het recht om tickets na uitgifte te annuleren in het geval een betaling wordt geweigerd of de details van de rekeninghouder of het factuuradres verkeerd zijn aangeleverd. Daarbij komt dat, om de effecten van creditcardfraude tegen te gaan, we op willekeurige basis controles uitvoeren van uw gegevens, waarbij we u kunnen vragen om ons bewijzen op te sturen van uw adres, identiteit of creditcardgegevens en andere recente verklaringen, voordat uw bestelling wordt vrijgegeven.
 6. Boekingen moeten volledig worden betaald binnen de betalingstermijn op de factuur of in de email. Motorsport Tickets heeft het recht om tickets opnieuw te verkopen en facturen te annuleren als de betaling niet volgens de voorwaarden verloopt. Een aanbetaling kan vervallen als u niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden.
 7. Bij prijswijzigingen voordat een boeking wordt bevestigd, heeft Motorsport Tickets het recht om de extra kosten volledig op u te verhalen of u het volledige boekingsbedrag terug te betalen.
 8. Als, om wat voor reden dan ook, teruggave van toepassing is, wordt deze voltooid in de munteenheid van de boeking en, indien mogelijk, op de originele rekening.

Sectie 7 – Boeking

 1. Een succesvolle betaling aan Motorsport Tickets is geen garantie dat uw boeking is veiliggesteld. Slechts wanneer uw betaling volledig is vrijgegeven, zullen we pogen uw boeking te bevestigen. Alle correspondentie van Motorsport Tickets waaruit kan worden opgemaakt dat het vrijgeven van een betaling zal leiden tot een bevestigde boeking is bedoeld als toelichting en een weergave van de gebruikelijke gang van zaken.
 2. Als we niet kunnen voldoen aan uw boekingsaanvraag, nemen we contact met u op en adviseren we u over de situatie. In dergelijke gevallen bieden we u de optie om uw boeking aan te passen of een volledige teruggave te ontvangen indien van toepassing.
 3. Boekingen kunnen over het algemeen niet worden geannuleerd wanneer de betaling is voldaan, naar beleid van de Leveranciers. Indien u gebruik heeft gemaakt van boekingsbescherming, klik dan hier voor informatie over uw claim. Indien u niet bent gedekt of geen claim kan indienen, kan Motorsport Tickets mogelijk voorzien in een gedeeltelijke teruggave, wanneer uw ticket kan worden toegewezen of verkocht aan een andere klant. Neem contact met ons op voor annuleringsaanvragen.
 4. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de status van uw order in de gaten te houden. Wanneer Motorsport Tickets geen contact met u opneemt over het plaatsen van een order, betekent dit niet direct dat uw order niet is doorgekomen. Opheldering over dergelijke onduidelijkheden moet u zelf controleren door contact op te nemen met Motorsport Tickets.

Sectie 8 – Levering

 1. Levering wordt door koeriers verricht bij bestelling binnen het Verenigd Koninkrijk van Royal Mail Next Day Special Delivery en door DHL Worldwide Express of FedEX daarbuiten.
 2. Waardebonnen worden verzonden per priority-post.
 3. Veel Leveranciers stellen hun toegangsbewijzen pas twee tot vier weken voor het evenement beschikbaar. We zullen uw bestelling direct versturen wanneer wij deze hebben ontvangen, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor externe problemen of vertragingen omtrent de afleverdatum.
 4. Een email wordt verzonden naar het opgegeven emailadres wanneer uw bestelling is verzonden. Deze informatie is ook beschikbaar wanneer u inlogt in uw online Motorsport Tickets-account. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw bestelling in de gaten te houden en beschikbaar te zijn voor het ontvangen en tekenen van de levering. U moet ten minste 5 werkdagen voor de start van het evenement contact opnemen met Motorsport Tickets of direct met de koeriersdienst wanneer er problemen zijn met uw levering (of de volgende werkdag na het verstrijken van de geschatte leverdatum binnen deze periode). Als u niet beschikbaar bent om de levering in ontvangst te nemen of ons niet op de hoogte heeft gesteld van het niet aankomen van de levering, kan Motorsport Tickets niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen hiervan.
 5. Als de koerier de levering terugbrengt als gevolg van foutieve adresgegevens of het niet aannemen van de bestelling, dan draagt u de kosten voor het terugbrengen én opnieuw leveren van de bestelling. Belangrijk: als u niet beschikbaar bent bij de eerste poging tot aflevering, houdt de koerier de bestelling een korte periode vast, zodat u de kans heeft om deze op te halen of er tijd is voor de koerier om een nieuwe afleveringspoging te doen. Maak gebruik van de traceergegevens om de status van deze pogingen te monitoren.
 6. Als het praktisch gezien onwenselijk is om uw bestelling af te leveren, door de afstand tot het evenement of andere externe factoren buiten onze macht, behouden we het recht voor om u de kans te bieden de bestelling op te halen bij het evenement zelf. U wordt hiervan telefonisch, per email of schriftelijk op de hoogte gesteld (met gebruik van de opgegeven informatie) wanneer dit nodig blijkt. In enkele gevallen kan de organisator u vragen om uw persoonlijke identificatienummer op te geven voorafgaand aan het afhalen van uw bestelling.
 7. Bij het ophalen van uw bestelling aan een loket, is het uw verantwoordelijkheid dat u bij het juiste loket bent binnen de openingstijden. Als u hiertoe niet in staat blijkt, is Motorsport Tickets geenszins verantwoordelijk voor de gevolgen.
 8. Voor bepaalde producten en leveringsmethoden, kan de evenementlocatie ons vragen om uw contactgegevens te verstrekken om uw order te voltooien.
 9. Gevonden, achtergelaten, gestolen of beschadigde tickets na aflevering zijn uw verantwoordelijkheid en hiervoor komt u niet in aanmerking voor teruggave. We doen in elk geval ons best om deze problemen te voorkomen, maar de beoordeling ligt bij de Leverancier.

Sectie 9 – Race Points

 1. De termen race points, reward points, en loyalty points worden uitwisselbaar toegepast, maar hebben betrekking op hetzelfde concept.
 2. Race points zijn alleen van toepassing op klanten die een klantenaccount hebben. Wanneer een boeking met een gastaccount wordt gedaan komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van race points.
 3. Op dit moment wordt 1 race point uitgegeven per GBP £1.00 die wordt besteed op onze website. Het aantal race points dat wordt gegeven voor boekingen met een andere munteenheid wordt bepaald op basis van onze interne wisselkoers op het moment dat de punten worden toebedeeld.
 4. Op dit moment kan 1 race point worden ingewisseld voor GBP £0.01 korting op onze website. Er is een minimale toegestane korting waarvoor u uw punten mag inzetten. De waarde van race points kan worden aangepast op ieder moment zonder kennisgeving.
 5. Motorsport Tickets heeft het recht om naar eigen beoordeling individuele boekingen en klantenaccounts aan te passen, te annuleren of uit te sluiten van deelname aan het race points-programma.
 6. Normaal gesproken, wanneer we een financiële korting of extra opties aanbieden bij een boeking, ontvangt u voor deze bestellingen geen race points.
 7. Race points worden pas vergeven na het evenement waarvoor is geboekt en kunnen ook niet eerder worden ingezet, behalve in het geval van tegoedbonnen. Dan worden de race points toebedeeld bij het versturen van de tegoedbon.
 8. Race points kunnen niet worden gedeeld of worden overgedragen naar verschillende klantenaccounts.
 9. Het race points-programma wordt door Motorsport Tickets gecontroleerd en kan op elk moment aangepast en stopgezet worden zonder kennisgeving.
 10. Race points-beloningen zijn geen onderdeel van de waarde van uw boeking en komen dus ook niet in aanmerking voor teruggave of compensatie als u, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kan maken van uw race points.
 11. Als u gebruik heeft gemaakt van race points waar u geen recht op heeft, dan behouden we ons het recht voor om de waarde van de korting terug te vorderen.

Sectie 10 - Booking Protection

 1. Klik hier voor de voorwaarden omtrent het Boekingsbescherming-programma.

Sectie 11 - Websitegebruik

 1. Content van deze website mag niet aangepast, gekopieerd, overgedragen, verspreid, verkocht, vertoond of op de een of andere manier worden gereproduceerd, tenzij u kopietjes wenst te maken voor persoonlijke en non-commerciële doeleinden.
 2. Alle informatie op deze website is ten behoeve van ondersteuning. Hoewel we er alles aan doen om nuttige informatie te verstrekken, garanderen we niet dat alle geschreven en visuele informatie accuraat of up-to-date is. Hieronder vallen ook afbeeldingen van circuits en ticketinformatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de details van uw boeking voor het plaatsen van een bestelling bij Motorsport Tickets te controleren. Als u accuratere informatie nodig heeft, zoals officiële circuit lay-outs, neem dan contact met ons op en dan proberen we u zo goed mogelijk te helpen.
 3. Hoewel we alle redelijke middelen zullen inzetten om de veiligheid en uw privacy te waarborgen, kunnen we niets garanderen. Motorsport Tickets kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer een derde partij onrechtmatig toegang verkrijgt tot klanteninformatie of voor de consequenties van een dergelijke aanval. Voor meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen.

Sectie 12 - Overig

 1. Er kunnen nog meer voorwaarden van toepassing zijn op de reserveringen en andere onderdelen van deze website (http://www.MotorsportTickets.com), en u gaat akkoord deze na te leven.
 2. Als we ons genoodzaakt voelen om actie te ondernemen om deze voorwaarden te handhaven, zijn we bevoegd om alle redelijke en noodzakelijke gerechtskosten, naast andere gemaakte kosten die ons toekomen, op te eisen, en gaat u ermee akkoord om deze te betalen.
 3. Laagste prijsgarantie is beschikbaar voor een bepaalde tijd en alleen wanneer dit zichtbaar is op de website. De terugvordering bevat het verschil tussen de totale prijs betaald op Motorspot Tickets (exclusief verzekerinen) en de standaard, niet-kortingsprijs, bij een concurrerende partij, inclusief verzending en servicekosten maar eclusief verzekeringen. De garantie is toepasbaar op de prijs van een identiek product dat beschikbaar is voor verkoop op een concurerende website op dezelfde dag. Prijzen gevonden op gesloten veilingen, discountwebsites of klantenpagina's zijn niet toepasbaar. Motorsport Tickets maakt hier de uiteindelijke beslissing over. Een claim kan alleen worden ingediend wanneer er een bestelling heeft plaatsgevonden op www.motorsporttickets.com en succesvolle claims worden als terugbetaling voldoen, in plaats van korting ten tijde van de aankoop. Om een claim in te dienen, stuur een mail naar nl.info@motorsporttickets.com waarin uitgelegd is waar de prijs lager is gevonden en waaorm u recht denkt te hebben op terugvordering. Lever daarnaast ook uw contactgegevens aan. Motorsport Tickets zal de claim beoordelen en binnen drie werkdagen contact opnemen. De terugvordering vindt plaats binnnen 28 dagen nadat de claim is toegekend.